• Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono

  Sortie : 27/07/2016

  Regular Edition :

  Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono

  A                                  B                                        C

  Tracklist :

  1. Samba! Kobushi Janeiro
  2. Bacchi Koi Seishun
  3. Ora wa Ninkimono
  4. Samba! Kobushi Janeiro (Instrumental)
  5. Bacchi Koi Seishun (Instrumental)
  6. Ora wa Ninkimono (Instrumental)

   

   

  Limited Edition :

  Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono Single : Bacchi Koi Seishun / Samba! Kobushi Janeiro / Ora wa Ninkimono

  A                                      B                                     C

  Tracklist :

  1. Samba! Kobushi Janeiro
  2. Bacchi Koi Seishun
  3. Ora wa Ninkimono
  4. Bacchi Koi Seishun (Instrumental)
  5. Samba! Kobushi Janeiro (Instrumental)
  6. Ora wa Ninkimono (Instrumental)

   

  DVD :

  Samba! Kobushi Janeiro - MV / Limited A**

  Bacchi Koi Seishun - MV / Limited B **

  Ora wa Ninkimono - MV / Limited C**