• Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)

  Sortie : 02/09/2015

  Regular édition :

  Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)     Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)     Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)  

                         A                                B                                C

   

  Tracklist :

  1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan
  2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta
  3. Nen ni wa nen (nen'iri ver.)
  4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan - Instrumental
  5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta - Instrumental
  6. Nen ni wa nen (nen'iri ver.) - Instrumental

   

  Limited Edition :

  Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)     Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)     Single : Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa nen (nen'iri ver.)

                          A                                 B                                C

   

  Tracklist :

  1. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan
  2. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta
  3. Nen ni wa nen (nen'iri ver.)
  4. Dosukoi! Kenkyo ni Daitan - Instrumental
  5. Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta - Instrumental
  6. Nen ni wa nen (nen'iri ver.) - Instrumental

   

  DVD : 

  Dosukoi! Kenyo ni Daitan - MV / Limited A **

  Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta - MV / Limited B **

  Nen ni wa nen (nen'iri ver.) - MV / Limited C **