• Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin

  Sortie :17/02/2016

  Regular édition :

  Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin

                       A                                         B                                          C

   

  Tracklist :

  1. Sakura Night Fever
  2. Chotto guchoku ni! Chototsu moushin
  3. osu! Kobushi tamashī
  4. Sakura Night Fever (Instrumental)
  5. Chotto Guchoku ni ! Chototsu moushin (Instrumental)
  6. Osu Kobushi Tamashi (Instrumental)

   

  Limited Edition :

  Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin Single : Sakura Night Fever / Ossu! Kobushi Damashii / Chottto Guchoku ni Chototsu Moushin

                              A                                         B                                         C

  Tracklist :

  1. Sakura Night Fever
  2. Chotto guchoku ni! Chototsu moushin
  3. osu! Kobushi tamashī
  4. Sakura Night Fever (Instrumental)
  5. Chotto Guchoku ni ! Chototsu moushin (Instrumental)
  6. Osu Kobushi Tamashi (Instrumental)

   

  DVD :

  Sakura Night Fever - MV ** Limited A

  Chotto Guchoku ni! Chototsu Moushin - MV ** Limited B

  Osu Kobushi Tamashi - MV ** Limited C